ReadyPlanet.com


ปทานุกรมภาพสมุนไพร


ปทานุกรมภาพสมุนไพร

ลักษณะต้นยา
        ปัญหาของผู้ศึกษาแพทย์แผนโบราณมิใช่การศึกษาตำรา มิใช่การศึกษาสรรพคุณยา และตำรับยา แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่คือการรู้จักต้นยาสมุนไพรต่างหาก    รู้ตำรับตำรา แต่ไม่รู้ว่าที่ท่านเรียกชื่อนั้นชื่อนี้ต้นมันมีลักษณะอย่างไร ถ้าจะไปเอามาทำยาจะเอาต้นไหนเล่า   ถ้าผิดต้นผิดตัวมันก็ไม่ได้สรรพคุณไปตามนั้น ตรงข้ามอาจเกิดพิษภัยแก่คนป่วยด้วยซ้ำ  ปัญหานี้กลับยิ่งหนักในยุคปัจจุบันซึ่งป่าถูกทำลาย พื้นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งเต็มไปด้วยสมุนไพรที่เด็ก ๆ เคยพบเห็นจับต้อง มาปัจจุบันกลายเป็นที่อยู่อาศัย เป็นสวนผัก เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน พืชสมุนไพรถูกถากถางทำลายจนสูญพันธุ์ไปมากมายหลายชนิด    ที่หลงเหลือ ไม่มีคนรู้จัก เพราะคนสูงอายุที่รู้จักสมุนไพรก็ล้วนล้มหายตายจาก แล้วลูกหลานจะไปเรียนกับใคร
            ตัวผมเองเกิดในชนบทเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว วิ่งเล่นอยู่ตามสถานที่รกร้างว่างเปล่า มีต้นไม้หลากหลายชนิด ถึงกระนั้นคนในสมัยนั้นก็ใช่จะรู้จักต้นไม้ใบหญ้าทุกชนิด   ถ้าชนิดไหนผู้ใหญ่รู้จัก และเรียกขานกันปากต่อปาก พวกเด็ก ๆ ก็ได้จดจำไปด้วย เป็นการสืบต่อภูมิปัญญาพื้นบ้านไปในตัว   ยิ่งมาถึงยุคนี้ ไปที่ไหนพบต้นไม้แปลกหูแปลกตา ถามเจ้าถิ่นก็หามีใครรู้จักไม่   เพราะความสนใจของผู้คนสมัยใหม่มันห่างจากธรรมชาติออกไปทุกที  จึงจำเป็นต้องแสวงหาแหล่งความรู้คือตำราต่าง ๆ    ซึ่งก็ค่อนข้างมีจำกัดจำเขี่ย บางทีผู้แต่งตำราระดับด็อกเตอร์มีชื่อระดับประเทศยังลงภาพสมุนไพรผิดชื่อผิดต้น     ตำราหลาย ๆ เล่มที่มีขายตามท้องตลาด ที่มีภาพประกอบ มีมากต่อมากที่ชื่อสมุนไพรกับภาพไม่ตรงกัน   จึงมีความจำเป็นต้องพยายามศึกษาหาข้อมูลและรวบรวมจากหลาย ๆ ที่ นำมาเลือกเฟ้นสอบทานให้ถูกต้อง   ถึงกระนั้นคน ๆ เดียวก็ใช่จะรู้ทุกสิ่ง ความผิดพลาดย่อมต้องเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา
            ผมเองมีความสนใจไม้สมุนไพรมาก   พยามยามรวบรวมภาพสมุนไพรไว้มากมาย   แต่กล้องสมัยก่อนก็เป็นกล้องใช้ฟิล์ม ต้องล้างต้องอัด ใช้ทุนทรัพย์สูง เท่านั้นยังไม่พอ ภาพที่เก็บไว้มากมายเสียหายเพราะน้ำป่าหลากท่วมเมืองแพร่เมื่อเดือนสิงหาคม  2547 เสียไปพร้อม ๆ กับกล้องถ่ายรูปคู่ใจ    มาถึงยุคปัจจุบัน เมื่อมีกล้องถ่ายรูปไม่ต้องใช้ฟิล์ม แถมถ่ายได้เป็นร้อยภาพพันภาพ     แต่ปรากฏผมกลับมาอยู่ในภูมิประเทศที่ไม่ค่อยมีสมุนไพรหลากหลายให้ได้ถ่ายเก็บไว้   เพราะปัจจุบันพื้นที่อำเภอปากช่องถูกปรับสภาพเป็นไร่มันสำปะหลัง และอื่น ๆ เสียส่วนมาก แถมเป็นดินทรายซึ่งสมุนไพรไม่ชอบเป็นอย่างยิ่ง   ปลูกอะไรก็ไม่สวยงาม เพราะดินไม่อุ้มน้ำ แต่หญ้ากลับสวยงามดี พอฝนลงติด ๆ กัน สมุนไพรที่ปลูกไว้ก็ถูกหญ้าท่วมบังหมด   
            ดังนั้นภาพสมุนไพรต่าง ๆ ที่ลงในเว็บไซต์นี้เป็นของผมเพียงครึ่งหนึ่ง นอกนั้นขอหยิบยืมจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เขาได้มีเมตตาลงภาพให้เป็นสาธารณะ   จึงสะดวกแก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง    และขออนุญาตท่านเจ้าของเว็บไซด์ พร้อมทั้งขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
            หากท่านผู้อ่านผู้ชม เห็นภาพสมุนไพรผิดชื่อผิดต้นก็กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย   หรือท่านรู้จักชื่อตามภาษาท้องถิ่นของท่านก็กรุณาออกความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย  ผมจะได้เติมให้เต็ม  และถ้าท่านเห็นว่ายังมีสมุนไพรบางตัวที่ยังตกหล่นไม่ได้นำภาพลงก็กรุณาท้วงติงด้วย  จักได้หาภาพลงให้ครบ    และอีกประการหนึ่ง ภาพต่าง ๆ ที่ลงไว้แล้วยังไม่สมบรณ์  เพรายังขาดชื่อวิทยาศาสตร์  ชื่อตระกูล  และข้อบ่งใช้คือสรรพคุณ  ซึ่งจะได้ค่อย ๆ เพิ่มให้เต็มภายหลัง  ค่อย ๆ ทำครับ  เพราะทำงานคนเดียว   ซึ่งนอกจากค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วยังหาเวลาไปเดินด้อม ๆ มอง ๆ ตามสถานที่ต่าง ๆ  เพิ่หาถ่ายต้นไม้ใบหญ้ามาลงเว็บด้วย   เพราะหลาย ๆ ภาพยืมของเขามา ก็เกรงใจเขาไม่น้อย  เพราะเจ้าของก็คงหวง  บางคนอาจถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าลิขสิทธิ์ก็เป็นได้  ซึ่งเป็นปกติของมนุษย์ที่ยังมีกิเลส ก็ต้องมีความหวงในสิ่งที่เป็นของตนแม้กระทั่งภาพถ่ายที่ตนเองลงเว็บไซต์ให้คนดู  แต่ก็ไม่อยากให้ใครนำไปใช้ประโยชน์  ตรงข้ามกับหมอเมือง  เมื่อลงเป็นสาธารณะแล้วก็ยกให้เป็นสาธารณะ  ใครจะเอาไปใช้อะไรก็ล้วนเต็มใจ   แต่บางเรื่องที่สำคัญ ๆ  เอ่ยปากขอกันสักหน่อยก็ดี  เช่นข้อเขียน  หากจะเอาไปพิมพ์ก็ขอกันสักหน่อยนะครับ  เผื่อมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอีก
          อ้อ  ปทานุกรมภาพสมุนไพรที่ท่านชมอยู่นี้  ต่อไปจะถูกพิมพ์เป็นรูปเล่ม จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์คิดดี  ท่านใดสนใจโปรดติดต่อสำนักพิมพ์นะครับ    ข้อเขียนของหมอเมืองที่ถูกพิมพ์ไปแล้วคือ ตำรายาอายุวัฒนะ โปรดหาตามร้านหนังสือทั่วไป  เล่มที่จะตามออกมาติด ๆ คือ  ตำรับยารักษาโรคเรื้อรัง  โปรดรอหน่อยครับ 
       ผลงานโดยสันยาสี ที่จะออกต้นเดือน ตุลาคมนี้คือ "องค์ญาณอภินิหาริย์แก้วมณีโชติ"  โดยสำนักพิมพ์คิดดีเช่นกัน  อย่าพลาดนะครับ
 
หมอเมือง  สันยาสี

 

www.rspg.or.th                                     118.175.88.169/botanyhinsorn/ 
 


ผู้ตั้งกระทู้ _ ›ำ^๖ฝขถ จ กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-08-28 00:03:47 IP : 1.46.106.123


Copyright © 2010 All Rights Reserved.